fbpx

Визуални концепции и графичен дизайн

Project Name

Rapture and Rage. Studies on the Authoritarian Character

  • Клиент

    LIGNA

Project Details

Графичен дизайн и оформление на флагове и лозунги, използвани в интерактивния пърформанс „Екстаз и гняв. Изследвания върху авторитарния характер”, Künstlerhaus Mousonturm.
Автор на концепцията и ко-продуцент заедно с немските артисти от LIGNA, както и режисьор на „Екстаз и гняв”, е актьорът Стефан А. Щерев. Музиката е дело на композитора Емилиян Гацов-Елби. „Екстаз и гняв. Изследвания върху авторитарния характер” се реализира с подкрепата на Министерство на културата, Гьоте институт България, Gefördert durch Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst, Kulturamt Frankfurt am Main, Nationales Performance Netz und Robert Bosch Stiftung и Internationales Theaterinstitut im Rahmen des “Szenenwechsel”.

Sharing is caring!

Three Columns